توضیحات کامل :

سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چكیده:

 یكی ازپارامتر های مهم در انتخاب ابزار مناسب برش تخته سنگ ، شناخت نوع سنگ قابل برش و خواص فیزیكی و مكانیكی آن می باشد. در این راستا خواص مذكور بایستی با معیار های استاندارد ASTM مطابقت داشته تا پس از برش ، ارزش اقتصادی داشته و متناسب با آن خصوصیات ، بتوان ابزار مناسب برش را انتخاب نمود. یكی از ابزار های مهم مورد استفاده در برش تخته سنگ ، سیم برش الماسه می باشد.استفاده از این تكنولوژی در اكثر معادن جهان توسعه پیدا كرده و امتیازات ویژه ای نسبت به دیگر تكنیك های برش تخته سنگ دارد. این تكنولوژی شامل وارد كردن متالوژی ساییدن و چكش خواری همراه با چرخش می باشد . در این مطالعه سعی شده است كه علاوه بر آشنایی با روش های مختلف برش تخته سنگ ، تركیب سیم های مركب الماسه دار و كابل های با مقاومت بالای تركیب یافته از مس و نبوبیم و اندازه قطر بهینه سیم برش ، مورد بحث قرار گیرد.

لغات كلیدی: سیم برش الماسه، مخلوط الماس، برنز، قطر بهینه، آزمایشات كششی، استاندارد ASTM

مقدمه :

روشهای متعدد و متنوعی برای استخراج سنگ های ساختمانی وجود دارد . استفاده از مواد منفجره ،برش با جت آب ، لیزر ، شعله وغیره به دلایلی از قبیل هزینه تمام شده بالا ، محدودیت تجهیزات ، مطالعاتی بودن روش و پایین آوردن كیفیت قواره، كاربرد زیادی در استخراج سنگهای ساختمانی ندارند. روش مرسوم در اكثر معادن سنگ های ساختمانی ، استفاده از سیم برش الماسه و مواد انبساطی است .در سالهای اخیر با پیشرفت علم مواد در ساخت سیم های مركب الماس دار با مقاومت بالای مس ونبوبیم، استفاده از این تكنولوژی با توجه به مرغوبیت تولید، كنترل روند پیشرفت كار، بهداشت كاری كارگران و هزینه های تمام شده ی استخراج و حمل بیش از گذشته مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. هر چند استفاده از این روش نیز به نوبه ی خود مشكلاتی از قبیل هزینه بالای سیگمنت ، پارگی سیم در حین كار و عدم دسترسی به آب در تراز های بالا را به همراه دارد . در این مطالعه ضمن معرفی و مقایسه ی روشهای استخراج سنگ ، كاربردی ترین روش به نام سیم برش الماسی معرفی می‌گردد.

 

فهرست

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

تقدیر و تشكر. 1

چكیده: 2

مقدمه :.......................................................................................................................... 3

فصل اول:...................................................................................................................... 4

آشنایی با روشهای مختلف استخراج سنگ................................................................................. 4

1-1ـ مقدمه : 5

1ـ2ـ روش استخراج با چال های موازی : 6

1-3- استخراج بلوك به كمك پارس و گوه :............................................................................... 7

1ـ4 ـ استخراج بلوك به شیوه مكانیكی : 7

1 ـ 5 ـ استخراج به كمك مواد ناریه سبك : 8

1 ـ 6 ـ استخراج با ماشین های شیارزن ( هاواژ ) : 8

1 ـ 6 ـ 1 ـ ماشین شیارزن با باوزی زنجیر دار :......................................................................... 9

1ـ 6 ـ 2ـ ماشین هاواژ با دیسك برنده :..................................................................................... 11

1 ـ 6 ـ 3 : ماشین شیارزن با صفحه فرز :................................................................................ 11

1 ـ 7 ـ روش استخراج هیدرومكانیكی : 12

1 ـ 8 ـ روش استخراج به كمك حرارت :.................................................................................. 13

1 ـ 9 ـ روش استخراج با سیم برش فولادی : 13

1ـ 10 ـ روش استخراج سنگ با سیم برش الماسه :...................................................................... 14

فصل دوم : 16

بررسی خواص فیزیكی ومكانیكی........................................................................................... 16

سنگ‌های ساختمانی ومقایسه آن با 16

استاندارد ASTM.. 16

2ـ 1 ـ مقدمه : 17

2-2 خواص فیزیكی ومكانیكی سنگ های چینی ایران: 17

2 ـ 3 مقایسه خواص فیزیكی ومكانیكی سنگ های چینی ایران با استاندارد ASTM : 27

2 ـ 3 مقایسه خواص فیزیكی ومكانیكی سنگ های چینی ایران با استاندارد ASTM : 28

فصل سوم :..................................................................................................................... 32

سیم برش الماسی و تعیین قطربیرونی. 32

سیم برش مطابق با استاندارد ASTM.. 32

3ـ1 ـ مقدمه : 33

3ـ2ـ1ـ دستگاه تأمین كننده حركت سیم: 33

3ـ2ـ2 ـ سیم برش الماسه : سیم برش الماسه به طور كلی شامل این قسمتهاست : 34

3 ـ3 ـ مهره های الماسه دار ( سیگمنت ها ) : 34

3 ـ4 ـ مشكلات ومعایب سیگمنت های آبكاری شده برقی :.............................................................. 34

3ـ 5 ـ مزایای تولید سیم الماسه به صورت اشباع شده :................................................................. 35

اندازه گیری قطر بهینه سیم برش :.......................................................................................... 36

3ـ 7 ـ آزمایشات مربوط به قطر بهینه سیم برش : 37

3ـ 8 ـ مزایای استفاده از سیم برش الماسی. 40

فصل چهارم :................................................................................................................... 43

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 43

منابع : 46