توضیحات کامل :

پاورپوینت تاثیر ماهواره برخانواده


فهرست:
مقدمه:
تغییر ضد ارزشها به ارزشها
الگو دهی ماهواره به خانواده ها
ترویج خانواده های بدون ازدواج (هم خانگی ها)
ریشه کنی بنیان خانواده:
بلوغ زودرس و دسترسی سریع به اطلاعات جنسی
باورهای غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی
ایجاد زمینه های اختلاف و تنش بین همسران
کاهش تعاملات واقعی
وابستگی و اتلاف وقت
افزایش مصرف گرایی
افت عملکردهای تحصیلی و شغلی
تهدید سلامت جسمانی
منبع

 

تاثیر ماهواره بر خانواده

مقدمه:

ابتدا چنین به نظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای، پدیده ای کاملا مطلوب و عاری از خطاست و برای تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه ماهواره و تکنولوژی های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما در تجربه کوتاه و چندین ساله معلوم شده است دارای برخی آسیب ها و پیامدهای منفی نیز هست.با شناخت به موقع این آسیب ها، می توان زمینه را برای بهره برداری هر چه بهتر از این تکنولوژی، آماده ساخت. بنابراین در این مقاله بر آن شدیم شما را با برخی از آسیب ها و پیامدهای منفی ماهواره برای کودکان، جوانان و بزرگسالان، آشنا کنیم.