توضیحات کامل :

پاورپوینت شرح عملیات حفاری  شامل موضوعات زیر است:

 

تاریخچه
تعریف حفاری
معایب روش روتاری
مزایای روش روتاری
چاه ها و حفاری
لوازم و قطعات حفاری
گل حفاری
نقش گل حفاری
انواع گل حفاری 

مواد معدنی مورد استفاده در عملیات حفاری

حفاری جهت دار

مته حفاری

 

تعداد صفحات 16 صفحه قابل ویرایش مخصوص دانشجویان جهت ارایه پروژه و پاورپوینت

توضیحات بالا بخش مختصری از پاورپوینت می باشد.