توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت سازماندهي مواد 1 : فهرست نويسي

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 173

سازماندهي مواد 1 : فهرست نويسي

منبع درسي :

درس سازماندهي مواد 1 : فهرست نويسي

مولف :

دكتر موسي مجيدي

دانشگاه پيام نور

¨فهرست نويسي به معناي عام ، دامنه گسترده اي دارد و بسياري از فعاليتها و كارهاي كتابخانه مانند : اداره كار فهرست نويسي ( برنامه ريزي و تعيين مراحل كار ، برگزيدن و تهيه ابزار و مواد كار فهرست نويسي ، سرپرستي كاركنان و تعيين نوع كار آنان ، هماهنگي كار فهرست نويسي با ديگر كارهاي كتابخانه ، نگهداري فهرستها ، برگه آرايي ) ، نگهداري آمار و تهيه گزارشها ، فهرست نويسي توصيفي ، فهرست نويسي تحليلي و همانند آنها را در بر مي گيرد

 

فهرست مطالب

كليات

¨فهرست نويسي

¨آماده سازي و تنظيم مواد كتابخانه

¨سرشناسه ها و شناسه هاي افزودهو چگونگي تشخيص و تعيين آنها

¨شيوه تعيين موضوع كتاب

¨انتخاب نام پديد اورندگان شخصي

¨برگه هاي ارجاعي

¨انواع فهرست

¨آشنايي با منابع جستجو يا ابزار فهرست نويسي